Address
304 North Cardinal
St. Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

600.000

 • Thương Hiệu: TONV
 • Dung Lượng: 5.200mAh
 • Voltage: 10.8V
 • Số Lượng Cell: 6Cell
 • Loại Cell: Li-ion
 • Màu Sắc: Đen
 • Bảo Hành: 12 tháng. Lỗi đổi mới
 • Tình Trạng Sản Phẩm: Mới 100%
 • Xuất sứ: China
Danh mục:

Mô tả

Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024UPin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024UPin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024UPin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

Tương thích với các mã Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

PA5023U-1BRS PA5024U-1BRS PA5025U-1BRS PA5026U-1BRS PA5110U-1BRS

PABAS259 PABAS260 PABAS261 PABAS262

Tương thích với các mã máy Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U

Toshiba Dynabook Satellite T642/WTMGW,

Toshiba Satellite C70-A

Toshiba Dynabook Qosmio T752 Series

Dynabook Qosmio T752, Dynabook Qosmio T752/T4F,

Dynabook Qosmio T752/T8F

Toshiba Dynabook Qosmio T852 Series

Dynabook Qosmio T852, Dynabook Qosmio T852/8F

Toshiba Dynabook Satellite B352 Series

Dynabook Satellite B352, Dynabook Satellite B352/W2CF,

Dynabook Satellite B352/W2CG, Dynabook Satellite B352/W2JF,

Dynabook Satellite B352/W2JG, Dynabook Satellite B352/W2MF,

Dynabook Satellite B352/W2MG, Dynabook Satellite B352/W2MGW

Toshiba Dynabook Satellite T572 Series

Dynabook Satellite T572, Dynabook Satellite T572/W2MF,

Dynabook Satellite T572/W3MG, Dynabook Satellite T572/W3TF,

Dynabook Satellite T572/W4TG

Toshiba Dynabook Satellite T652 Series

Dynabook Satellite T652, Dynabook Satellite T652/W4UGB,

Dynabook Satellite T652/W4VGB, Dynabook Satellite T652/W5UFB,

Dynabook Satellite T652/W5UGB, Dynabook Satellite T652/W5VFB,

Dynabook Satellite T652/W6VGB

Toshiba Dynabook Satellite T752 Series

Dynabook Satellite T752, Dynabook Satellite T752/WTCFB,

Dynabook Satellite T752/WTTFB, Dynabook Satellite T752/WVTGB

Toshiba Dynabook Satellite T772 Series

Dynabook Satellite T772, Dynabook Satellite T772/W4TG,

Dynabook Satellite T772/W5TF, Dynabook Satellite T772/W5TG,

Dynabook Satellite T772/W6TG

Toshiba Dynabook T552 Series

Dynabook T552, Dynabook T552/36F, Dynabook T552/47F,

Dynabook T552/58F

Toshiba Satellite C50 Series

Satellite C50-ABT2N11, Satellite C50-ABT2N12, Satellite C50-ASMBNX1,

Satellite C50-ASMBNX2, Satellite C50-ASMBNX3, Satellite C50-AST2NX1,

Satellite C50-AST2NX2, Satellite C50-AST2NX3, Satellite C50D-ABT2N11,

Satellite C50D-AST2NX1

Toshiba Satellite C800 Series

Satellite C800, Satellite C800D

Toshiba Satellite C805 Series

Satellite C805, Satellite C805-C10B, Satellite C805-T01B,

Satellite C805-T03B, Satellite C805-T06B, Satellite C805-T07B,

Satellite C805-T23R, Satellite C805D, Satellite C805D-T08B,

Satellite C805D-T09B

Toshiba Satellite C840 Series

Satellite C840, Satellite C840D

Toshiba Satellite C845 Series

Satellite C845, Satellite C845-S4230, Satellite C845D

Toshiba Satellite C850 Series

Satellite C850, Satellite C850-058, Satellite C850-05C,

Satellite C850-08F, Satellite C850-08G, Satellite C850-08J,

Satellite C850-101, Satellite C850-108, Satellite C850-10C,

Satellite C850-10F, Satellite C850-119, Satellite C850-11C,

Satellite C850-11V, Satellite C850-12M, Satellite C850-12V,

Satellite C850-131, Satellite C850-132, Satellite C850-13C,

Satellite C850-13D, Satellite C850-13E, Satellite C850-13X,

Satellite C850-161, Satellite C850-168, Satellite C850-175,

Satellite C850-19D, Satellite C850-19Z, Satellite C850-1C0,

Satellite C850-1C1, Satellite C850-1C2, Satellite C850-1C4,

Satellite C850-1C9, Satellite C850-1D2, Satellite C850-ST2N01,

Satellite C850-ST2N02, Satellite C850-ST2N03, Satellite C850-ST2NX1,

Satellite C850-ST2NX2, Satellite C850-ST2NX3, Satellite C850-ST3N01,

Satellite C850-ST3N02, Satellite C850-ST3N03, Satellite C850-ST3NX1,

Satellite C850-ST3NX2, Satellite C850-ST3NX3, Satellite C850-T03B,

Satellite C850-T05B, Satellite C850/00M, Satellite C850/02D,

Satellite C850/04G, Satellite C850/04Q, Satellite C850/05D,

Satellite C850/05E, Satellite C850/073, Satellite C850/074,

Satellite C850/08K, Satellite C850/09V, Satellite C850/0F3,

Satellite C850D, Satellite C850D-008, Satellite C850D-011,

Satellite C850D-01J, Satellite C850D-100, Satellite C850D-107,

Satellite C850D-109, Satellite C850D-10T, Satellite C850D-11Q,

Satellite C850D-ST3N01, Satellite C850D-ST3NX1, Satellite C850D-T11B,

Satellite C850D/00X, Satellite C850D/010, Satellite C850D/01X

Toshiba Satellite C855 Series

Satellite C855, Satellite C855-10G, Satellite C855-10K,

Satellite C855-10M, Satellite C855-10T, Satellite C855-10X,

Satellite C855-10Z, Satellite C855-111, Satellite C855-11F,

Satellite C855-11G, Satellite C855-127, Satellite C855-128,

Satellite C855-129, Satellite C855-12C, Satellite C855-12F,

Satellite C855-12G, Satellite C855-12R, Satellite C855-13F,

Satellite C855-13T, Satellite C855-14R, Satellite C855-14T,

Satellite C855-14U, Satellite C855-15Q, Satellite C855-15U,

Satellite C855-16M, Satellite C855-177, Satellite C855-17C,

Satellite C855-17M, Satellite C855-17N, Satellite C855-17Q,

Satellite C855-17R, Satellite C855-17T, Satellite C855-17X,

Satellite C855-17Z, Satellite C855-18J, Satellite C855-18L,

Satellite C855-18N, Satellite C855-18P, Satellite C855-18R,

Satellite C855-18U, Satellite C855-18V, Satellite C855-18Z,

Satellite C855-190, Satellite C855-192, Satellite C855-1E7,

Satellite C855-1EE, Satellite C855-1EF, Satellite C855-1GN,

Satellite C855-1GP, Satellite C855-1GQ, Satellite C855-1GR,

Satellite C855-1H8, Satellite C855-1HK, Satellite C855-1HL,

Satellite C855-1HM, Satellite C855-1J0, Satellite C855-1J1,

Satellite C855-1J2, Satellite C855-1M1, Satellite C855-1MD,

Satellite C855-1ME, Satellite C855-1RL, Satellite C855-1RM,

Satellite C855-1RN, Satellite C855-1RP, Satellite C855-1RT,

Satellite C855-1RU, Satellite C855-1RV, Satellite C855-1RX,

Satellite C855-1TC, Satellite C855-1TD, Satellite C855-1TE,

Satellite C855-1TF, Satellite C855-1TV, Satellite C855-1VN,

Satellite C855-1VT, Satellite C855-1W3, Satellite C855-1W4,

Satellite C855-1W7, Satellite C855-1W9, Satellite C855-1WC,

Satellite C855-1WM, Satellite C855-1WP, Satellite C855-1WQ,

Satellite C855-1WR, Satellite C855-1WT, Satellite C855-1WU,

Satellite C855-S5206, Satellite C855-S5214, Satellite C855-S5231,

Satellite C855-S5233, Satellite C855-S5234, Satellite C855-S5236,

Satellite C855-S5239, Satellite C855-S5239P, Satellite C855-S5241,

Satellite C855-S5245, Satellite C855-S5247, Satellite C855-S5306,

Satellite C855-S5308, Satellite C855-S5343, Satellite C855-S5345,

Satellite C855-S5346, Satellite C855-S5347, Satellite C855-S5348,

Satellite C855-S5349, Satellite C855-S5349N, Satellite C855-S5350,

Satellite C855-S5350N, Satellite C855-S5352, Satellite C855-S5355,

Satellite C855-S5356, Satellite C855-S5358, Satellite C855D,

Satellite C855D-102, Satellite C855D-137, Satellite C855D-S5202,

Satellite C855D-S5203, Satellite C855D-S5205, Satellite C855D-S5209,

Satellite C855D-S5229, Satellite C855D-S5230, Satellite C855D-S5235,

Satellite C855D-S5237, Satellite C855D-S5238, Satellite C855D-S5302,

Satellite C855D-S5303, Satellite C855D-S5315, Satellite C855D-S5320,

Satellite C855D-S5339, Satellite C855D-S5340, Satellite C855D-S5351,

Satellite C855D-S5353, Satellite C855D-S5354, Satellite C855D-S5357,

Satellite C855D-S5359, Satellite C855D-STN02

Toshiba Satellite C870 Series

Satellite C870, Satellite C870-10L, Satellite C870-10N,

Satellite C870-10R, Satellite C870-11F, Satellite C870-11G,

Satellite C870-11H, Satellite C870-11J, Satellite C870-121,

Satellite C870-123, Satellite C870-12P, Satellite C870-134,

Satellite C870-13D, Satellite C870-142, Satellite C870-143,

Satellite C870-14V, Satellite C870-155, Satellite C870-156,

Satellite C870-17D, Satellite C870-17F, Satellite C870-18V,

Satellite C870-198, Satellite C870-ST2N01, Satellite C870-ST2N02,

Satellite C870-ST2N03, Satellite C870-ST3NX1, Satellite C870-ST3NX2,

Satellite C870-ST3NX3, Satellite C870D, Satellite C870D-00H,

Satellite C870D-00M, Satellite C870D-105, Satellite C870D-11K

Toshiba Satellite C875 Series

Satellite C875, Satellite C875-130, Satellite C875-S7205,

Satellite C875-S7228, Satellite C875-S7303, Satellite C875-S7304,

Satellite C875-S7340, Satellite C875D, Satellite C875D-S7220,

Satellite C875D-S7223, Satellite C875D-S7225, Satellite C875D-S7345

TOSHIBA C800 / 5023 5024 5025 5026 5027 5109 5108 / Satellite L800 L805 L830 L835 L840 L845 L850 S875 S855 S800 L855 C850 C840 C845 C855 C875 C800 C870 C805 C40-A / Pro P850 M800 S870 M840 P855

PIN LAPTOP CHẤT LƯỢNG CAO TONV

Pin laptop chất lượng cao TONV

TONV là gì?

Tonv là một thương hiệu riêng độc quyền phân phối do công ty PIN XYZ liên kết trực tiếp với nhà máy sản xuất nên dòng sản phẩm pin dùng cho laptop chất lượng cao nhất – Tương đương với pin ZIN theo máy nhưng giá thành lại rẻ hơn – chỉ bằng một nửa so với pin ZIN mua trên hãng.

Vì sao chọn pin chất lượng cao TONV?

 • Dung lượng cao hơn nhiều so với các loại pin thông thường: 5200mAh
 • Dùng các Cell Pin của các hãng như Toshiba, Sanyo…
 • Chất lượng tương đương pin ZIN – Giá thành chỉ bằng một nửa.
 • Bảo hành cực lâu. 12 tháng. Lỗi là đổi mới ngay.
 • Là sản phẩm pin laptop có thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam.
 • Có nguồn gốc, xuất sứ, thông số kỹ thuật rõ ràng.

Để kiểm thông tin xuất sứ, dung lượng thật, độ chai của pin, Bạn có thể tham khảo tại đây. ♥

LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI

CTY TNHH TMV TM PIN XYZ

 • Địa Chỉ: 50 Cù Lao – P.2 – Q.Phú Nhuận – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0932.118.689 – 028.3517.6338
 • Mail: binhminhphatlaptop@gmail.com
 • Facebook: Faceboo/binhminhphatlaptop

CHI NHÁNH

Chi Nhánh CH An Bình Phát

 • Địa Chỉ: 316 Nguyễn Thái Sơn – P.4 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0888.71.74.79

Chi nhánh CH An Phước

 • Địa Chỉ: 56 Đường số 3 – P.9 – Q.Gò Vấp – TP.Hồ Chí Minh
 • Điện Thoại: 0913.773.009
0/5 (0 Reviews)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Pin Laptop Tonv Toshiba Satellite Pro C800 L800 PA5024U”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *